רכישת חוברת עכו היהודית ב - 40% הנחה . 

במקום 50 ש"ח רק 30 ש"ח  .